Familjepensionskassans stipendiefond - Ansökan om bidrag

Ur fonden kan anställda i Malmö stad (ej bolag), barn till anställda, avlidna eller pensionerade anställda samt änkor till anställda ansöka om stipendier.

Du kan också beställa ansökningsblanketten  via telefon på 040-34 11 32 och hämta i receptionen på stadshuset.

Ansökningstid 20 november - 31 december.

Intyg från skolan ska INTE bifogas ansökan. Om du kommer att behöva skicka in ett intyg får du ett brev i början av maj. Intyg krävs från elever som går på icke kommunal skola eller skola utanför Malmö kommun. 

Stipendierna betalas ut med den anställdes lön i juni året efter ansökningsåret.

Mer information om donationer

Ansökan skickas till:

Malmö stad
Stadskontoret Donationer
205 80 Malmö

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

kommunstyrelsen@malmo.se