Social samfond för barn - Ansökan för förskola, skola, förening

Denna ansökan är för skolor, förskolor, fritidshem och föreningar som behöver bidrag. Denna ansökan är knuten till Social samfond för barn.

Du kan också beställa ansökningsblanketter via telefon på 040-34 11 32 och hämta i receptionen på stadshuset.

Ansökningstid: 1 februari - 15 mars

Tänk på att ni ska uppge vad ni söker pengar för - ni ska inte beskriva vad ni idag inte har eller inte kan göra. Pengarna som ni söker får heller aldrig gå till saker som kommunen är skyldig att betala för, exempelvis material av olika slag, löner och hyror.

Tänk på att:

  • När du ska skicka in din ansökan, häfta inte ihop dina papper. Använd inte heller gem eller liknande.
  • Ni får göra en ansökan per avdelning/klass och ni får inte ansöka för kommande klasser. 

Mer information om donationer

Ansökan skickas till:

Stadskontoret
Stadskontorets Donationer
205 80 Malmö

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

kommunstyrelsen@malmo.se