Fonder för vuxna - Ansökan om bidrag

Via blanketten kan du ansöka om bidrag ur några av de stiftelser som Malmö stad förvaltar.

Du kan också beställa ansökningsblanketter via telefon på 040-34 11 32 och hämta i receptionen på stadshuset.

Din fastställda förvärvsinkomst för inkomståret innan ansökan görs får inte överstiga 186 000 kronor för att du ska vara berättigad att söka bidrag ur Malmö stads stiftelser.

Mer information om de donerade stiftelserna

Tänk på att bifoga

  • en kopia på beslut om årlig beskattning
  • en kopia på din senaste hyresavi eller motsvarande
  • utbetalningsbesked från Försäkringskassan/Pensionsmyndighet om ersättning betalas ut
  • intyg, kostnadsförslag eller annat som bevisar ditt behov av det du söker bidrag för
  • beräkningsunderlag för de tre senaste utbetalningarna om du erhåller ekonomiskt bistånd (socialbidrag)
  • förordnande gällande god man eller förvaltare om sådan finns.

Det är obligatoriskt att bifoga originalhandlingar när det finns, daterade och underskrivna. Ansökningar utan något av ovanstående dokument behandlas inte utan ger direkt avslag. När du skickar in din ansökan, häfta inte ihop dina papper. Använd inte heller gem eller liknande.

Ansökan med bilagor skickas till:

Malmö stad
Stadskontoret Donationer
205 80 Malmö

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

kommunstyrelsen@malmo.se