Kruse och Trolle/Hervander - Bilaga till ansökan om bidrag

Fonderna vänder sig till föreningar och andra organisationer/verksamheter i Malmö. Ansökan med bilagor ska finnas på stadskontoret senast den 1a maj. 

Du kan också beställa ansökningsblanketter via telefon på 040-34 11 32 och hämta i receptionen på stadshuset.

Stiftelsen Ernst Kruses fond ska användas till välgörande och/eller allmännyttiga ändamål som vänder sig till en bredare krets. Mer information om stiftelsen Ernst Kruses fond.

Stiftelsen Trolle och Hervanders donationer (sammanslagna) verkar för eftervård och återanpassning av barn och ungdomar i Malmö som skadats genom missbruk av narkotika, alkohol eller andra berusningsmedel. Fonden verkar även för att förhindra uppkomst av sådana skador. Gäller barn och ungdomar under 18 år. Mer information om stiftelsen Trolle och Hervanders donationer.

Ansökan

Ansökan för de två stiftelserna skrivs i form av ett brev med utförlig beskrivning över den verksamhet till vilken bidrag söks. Antal medlemmar eller motsvarande ska också framgå. Det ska finnas en tydlig, exakt uppställning över hur mycket pengar ansökan gäller och exakt vad pengarna ska användas till. Pengar kan inte sökas till material i någon form, renovering eller ordinarie löner.

I din ansökan ska du bifoga:

  • Blanketten "Bilaga till ansökan om bidrag från Kruse och Trolle Hervander"
  • Verksamhetsberättelse
  • Resultaträkning
  • Revisionsberättelse

Mer information om stiftelser som donerats till Malmö stad

Ansökningar med bilagor ska skickas till:

Malmö stad
Stadskontoret Donationer
205 80 Malmö

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

kommunstyrelsen@malmo.se