Förskoleplats - Ansökan

Ansök senast fyra månader innan det datum du har behov av förskoleplats.

  • Du kan tidigast ansöka om plats när ditt barn är fött.
  • Ditt barn kan börja förskola vid ett års ålder.

Innan du ansöker

På sidan "Ansöka om förskoleplats" hittar du information om hela ansökningsprocessen och vad du behöver tänka på när du gör din förskoleansökan. All information om förskolor i Malmö stad hittar du på malmo.se/forskola

Ansök via e-tjänst

Via vår e-tjänst fyller du enkelt i din platsansökan digitalt. För att använda tjänsten behöver du ha e-legitimation. Om barnet har två vårdnadshavare krävs att båda har e-legitimation.

Du ska inte använda e-tjänsten om:

  • Om du eller ditt barn har skyddad identitet.
  • Om du är bosatt utanför Malmö.

Använd istället den manuella blanketten för att ansöka om förskoleplats.

Efter att du som vårdnadshavare har bekräftat ansökan får du en bekräftelse via e-post. Om du inte får någon bekräftelse kontakta förskoleförvaltningen.

Ansök via blankett

Blanketten skickas till:

Förskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö stads kontaktcenter

malmostad@malmo.se

040-34 10 10

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden

forskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten