Förändrad vistelsetid i förskola/familjedaghem - Anmälan

Om du har behov av att antingen utöka eller minska antalet timmar som ditt barn är på förskolan/familjedaghemmet behöver du lämna in en anmälan. 

Behovet av att utöka eller minska antalet timmar kan exempelvis uppstå vid föräldraledighet, om du vill studera under tiden du är föräldraledig eller om ditt barn har speciella behov.

Mer information om hur många timmar barnomsorg du har rätt till

Anmälan ska snarast möjligt lämnas till barnets förskola/familjedaghem.