Enskild pedagogisk omsorg - Ansökan om rätt till bidrag

En ansökan om bidrag för dig som vill starta en enskild pedagogisk omsorg.

Förskoleförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter det att en komplett ansökan inkommit.

Mer information om att starta enskild pedagogisk omsorg

Med ansökan ska följande bilagor bifogas:

 • Registerutdrag från Skatteverket ska ges in av enskild firma. Av utdraget ska visa att sökande är godkänd för F-skatt.
 • Registreringsbevis från Bolagsverket respektive Länsstyrelsen eller Kammarkollegiet för AB, HB, KB, ekonomisk förening respektive stiftelse eller trossamfund. För AB och enskild firma ska det framgå att förskoleverksamhet ska bedrivas.
 • Föreningens stadgar för ekonomisk/ideell förening samt för trossamfund.
 • Bolagsavtal ska ges in för HB och KB. Det ska framgå att förskoleverksamhet ska bedrivas.
 • Personbevis ska ges in för enskild firma.
 • Stiftelseförordnande ska ges in för stiftelse.
 • Registerutdrag ur belastningsregistret för huvudman.
 • Eventuellt anställningsintyg och/eller examensbevis för huvudman.
 • Fullmakt för det ombud som företräder sökanden.
 • Verksamhetens regler för intagning och plats samt för uppsägning.
 • Ekonomisk kalkyl för första verksamhetsåret. Budgetmall hittar du här
 • Schema över dagliga rutiner samt med angivande av måltider.
 • Försäkringsskydd för barnen.

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare, det vill säga den som har laglig rätt att företräda det bolag/den förening/stiftelse som ansöker.

Ansökan med bilagor skickas till:

Förskoleförvaltningen
205 80 Malmo

Kontaktuppgifter

Företagslotsen

foretagslots@malmo.se

040-34 30 00

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden

forskola@malmo.se