Tilläggsbelopp för fristående förskolor & pedagogisk omsorg - Ansökan


Ansökan om tilläggsbelopp för fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg

Här kan huvudmän för fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser.

Läs mer om tilläggsbelopp och grundbelopp.

Ladda ner och fyll i blanketten och skicka den via post.

Med ansökan ska en handlingsplan bifogas. Det finns också möjlighet att skicka med ytterligare bilagor så som intyg från läkare, psykolog, logoped om sådant finns. Har barnet uppskjuten skolplikt måste ett sådant beslut kunna uppvisas.

Ansökan med bilagor skickas till:

Förskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Förskoleförvaltningen

forskola@malmo.se

040-34 90 90

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden

forskola@malmo.se