Ledighet för elev i grundskolan - Ansökan

För att ditt barn ska få ta ledigt från grundskolan måste du som vårdnadshavare/förälder fylla i en ledighetsansökan. Tänk på att göra det i god tid innan den önskade ledigheten.

Elever som går i grundskola eller grundsärskola får beviljas kortare ledighet. Men för att längre ledighet ska kunna beviljas måste det finnas synnerliga skäl. Det är skolans rektor, eller en mentor på uppdrag av rektorn, som beslutar om ledighetsansökan ska godkännas eller inte.

Mer information om frånvaro och ledighet i skolan

Ansökningsblanketten är gemensam för alla kommunala grundskolor i Malmö stad.

Ansökan lämnas direkt till barnets skola.

Kontaktuppgifter

Grundskoleförvaltningen

grundskola@malmo.se

040-34 90 90

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se