Fritidshem - Uppsägning av plats

När du inte längre är i behov av en fritidshemsplats för ditt barn måste du säga upp platsen skriftligt. Uppsägningstiden för fritidshem är två månader.

Som uppsägningsdatum räknas den dag vi tar emot den skriftliga uppsägningen. Under uppsägningstiden (två månader) kommer du att fortsätta att betala avgiften. 

Mer information om fritidshem

Fyll i och skriv under blanketten. Lämna den sen till personalen på fritidshemmet eller till skolans expedition.

Kontaktuppgifter

Grundskoleförvaltningen

grundskola@malmo.se

040-34 90 90

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se