Modersmålsundervisning i grundskola - Uppsägning

Om du önskar avsluta ditt barns modersmålsundervisning i grundskolan måste du som vårdnadshavare skriftligt säga upp platsen.

En ansökan om modersmålsundervisning gäller löpande till och med årskurs 9, men du kan när som helst säga upp platsen. 

Mer information om modersmålsundervisning 

Blanketten lämnas direkt till barnets skola.

Kontaktuppgifter

Språkcentralen

sprakcentralen@malmo.se

040-34 31 10

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se