Utskrivning av elev - Grundskola

Denna blankett ska du som vårdnadshavare använda när ditt barn ska avsluta sin placering på sin nuvarande skola. 

I blanketten ska du uppge ditt barns sista dag på sin nuvarande skola och även kontaktinformation till den nya skolan.

Blanketten lämnas eller skickas till den skola där ditt barn går nu.

Kontaktuppgifter

Grundskoleförvaltningen

grundskola@malmo.se

040-34 90 90

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se