Gymnasiekort/resebidrag - Ansökan

Busskort för dagliga resor inom Skåne. Resebidrag är en ersättning för dagliga resor mellan folkbokförings­adressen och gymnasieskolan.

Om du går på en kommunal gymnasieskola i Malmö ska du inte ansöka om resebidrag. Om du har rätt till resebidrag kommer du att få ett busskort av din gymnasieskola.

Du kan ansöka om bidrag om du:

  • Är folkbokförd i Malmö stad.
  • Går på en gymnasial utbildning.
  • Har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395).
  • Har minst 6 km, enkel väg, mellan din folkbokföringsadress och din gymnasieskola enligt Skånetrafikens cykelreseplanerare.
  • Inte har inackorderingsbidrag.
  • Du kan få resebidrag fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

För att vara garanterad att få ditt busskort innan skolstart behöver vi få in din ansökan senast:

  • 20 juni 2019 om du ska börja årskurs 2 eller 3.
  • 19 juli 2019 om du ska börja årskurs 1.

Mer information om resebidraget

Ansökan skickas till:

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
205 80 Malmö

Eller mailas till: antag@malmo.se 

Kontaktuppgifter

Gymnasieantagningen
antag@malmo.se
040-34 33 90

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
gyvux@malmo.se