Inackorderingsbidrag (gymnasial utbildning) - Ansökan

Inackorderingsbidrag är ett ekonomiskt stöd för inackordering och hemresor för elever på gymnasiet som behöver vara inackorderade på grund av skolgången.

Inackorderingsbidraget för 2019 är 1 550 kr/månad.

För dig som har längre reseavstånd än 199 km enkel väg gäller tillägg enligt följande:

  • Mellan 200-499 km: 500 kr/månad
  • Mer än 500 km: 1 000 kr/månad

Du kan få inackorderingsbidrag om du:

  • Är folkbokförd i Malmö stad.
  • Går en gymnasialutbildning på en kommunal skola i Sverige.
  • Är mottagen till din gymnasieutbildning i första hand.
  • Har minst 40 km (enkel resväg) eller minst 3 timmars restid (tur och retur) mellan din folkbokföringsadress och skola.
  • Inte har blivit beviljad resebidrag.
  • Du kan få inackorderingsbidrag fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Mer information om inackorderingsbidrag

För ersättning för hela läsåret: Skicka in ansökan senast 30 november det läsår ansökan avser.

För ersättning för vårtermin: Skicka in ansökan senast vi vårterminens slut det läsår ansökan avser.

Ansökan skickas till:

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

antag@malmo.se

040-34 33 90

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

gyvux@malmo.se