Skolskjuts gymnasiesärskola - Ansökan

Elever i gymnasiesärskolan kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts om någon av följande kriterier är uppfyllda:

  • Vägen till och från skolan är trafikfarlig
  • Eleven har ett funktionshinder
  • Annat skäl som utifrån individuell bedömning

Mer information om skolskjuts

Går eleven i en kommunal skola i Malmö?

Lämna ifylld blankett direkt till elevens skola.

Går eleven i en fristående eller kommunal skola i annan kommun?

Ansökan skickas till:

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Malmö stad
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

gyvux@malmo.se

040-34 30 34

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

gyvux@malmo.se