Inkomstintyg - Beställ

Här kan du som arbetar eller som har arbetat för Malmö stad beställa ett inkomstintyg.

Inkomstintyget innehåller information för att styrka din lön som du har från Malmö stad. Handläggningstiden för ett intyg är cirka 10 arbetsdagar.

Ett inkomstintyg kan du behöva om du har ärenden gällande:

  • Banken
  • Barnomsorg
  • Fastighetsägare
  • Försäkringskassan
  • Försäkringsbolag
  • Migrationsverket - för att till exempel styrka möjlighet att försörja släkting

Ska du ansöka om uppehållstillstånd? Då behöver du ett tjänstgöringsintyg

Behöver du hjälp? kontakta Malmö stads HR-support 

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

kommunstyrelsen@malmo.se