Dricksvattenanläggning - Anmälan

Verksamheten får påbörjas tidigast två veckor efter att anmälan inkommit till miljöförvaltningen. Innan verksamheten öppnar ska lokalen uppfylla lagstiftningens krav och systemet för egen kontroll efter det att verksamheten öppnat. 

Till anmälan ska du bifoga:

  • Detaljerad verksamhetsbeskrivning.
  • Kopia på körkort eller annan godkänd ID-handling för behörig firmatecknare.

Avgift:

Dricksvatten är ett livsmedel och omfattas därför av livsmedelslagstiftningens föreskrifter om dricksvatten.  Mer information om att starta livsmedelsföretag och vad som gäller.

Anmälan skickas till:

Miljöförvaltningen
Avdelningen för livsmedelskontroll
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

miljo@malmo.se

040-34 20 42

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se