Enskild avloppsanordning vid kolonistuga - Inrättande och ändring

Det är du som koloniägare som söker lämplig avloppsanordning till de behov som din koloni har. Med enskilt avlopp menas slutna tankar, mulltoa eller trekammarbrunn/slamavskiljare.

  • Ansökan ska vara underskriven av kolonistyrelsen.
  • Du ska bifoga installationsritningar. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda och visa situationsplan samt planritningar i lämplig skala. 

Du måste ha fått ett beslut och godkännande av miljöförvaltningen innan installationsarbetet påbörjas. Tänk på att åtgärden kan innebära anmälningsplikt även till stadsbyggnadskontoret.

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för ärendet.

Mer information om avlopp på koloniområde

Blankett med bilagor skickas till:

Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller e-postas till: miljo@malmo.se

 

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se