Hemkompostering av matavfall - Anmälan

Anmäl att du vill ta hand om ditt matavfall själv som fastighetsägare/husägare. Anmälan är obligatorisk och ska göras av fastighetsinnehavaren. 

Anmälan ska innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som du ska omhänderta och redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska göras, samt hur risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön ska undvikas.

Miljöförvaltningen/miljönämnden tar ut timavgift för dels prövning av anmälan och dels för tillsynen. Se malmo.se/miljotaxor, under taxa enligt miljöbalken § 8-9 timtaxa och Avgift om prövning.

Mer information om hemkompostering 

Anmälan skickas till: 

Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller e-posta till: miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se