Kvicksilver - Anmälan om sanering

Anmälningsblanketten är för dig som bedriver en tandläkarmottagning och ska användas vid sanering av kvicksilver eller byte av kvicksilverförorenade avloppsrör. 

Anmälan bör ha inkommit senast 6 veckor innan saneringen påbörjas.

Mer information för dig som bedriver en tandläkarverksamhet - hur du minskar din miljöpåverkar och vilka lagkrav som finns.

Anmälan skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller e-posta till miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen, Malmö stad

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se