Starta/driva skola, förskola & fritids - Anmälan & ändringsanmälan

Anmälningsplikten gäller för verksamhet för undervisning som till exempel: förskola, grundskola, gymnasieskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Anmälan ska vara miljöförvaltningen tillhanda minst sex veckor innan de startas.

En ändringsanmälan ska göras vid:

  • Ändring i befintlig lokal
  • Ändrad användning i befintlig lokal
  • Utökning av antal barn

Förskola och skola - mer information om anmälan

Anmälan skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller e-postas till miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Enheten för hälsa och omgivning

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se