Cistern - Anmälan om skrotning

Anmälan om skrotning av cistern eller rörledningar för brandfarlig vätska ska göras av den som äger en cistern.

Mer information om vad som gäller för oljecisterner

Anmälan skickas till:

Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller e-postas till miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se