Verksamheter med hantering av lösningsmedel - Årsrapport

Denna mall gäller för verksamheter som hanterar lösningsmedel som har fått krav på sig att lämna in en årlig rapport till miljöförvaltningen. Årsrapporten ska normalt sett vara inlämnad senast 31 mars med uppgifter från föregående år. 

Mer information om årsrapporter

Årsrapporten skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Eller e-posta rapporten till: miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen, Malmö stad

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se