Hälsoskydd & solarie - Ändring av befintlig verksamhet

Om du driver en anmälningspliktig verksamhet och planerar förändringar eller utökad verksamhet, byte av lokal eller andra förändringar ska du använda denna blankett för att anmäla detta till miljöförvaltningen.

Flytt till annan lokal eller större lokalförändringar såsom ombyggnation eller tillbyggnader innebär i regel alltid anmälningsplikt. Tänk på att vissa ändringar/utökningar kan innebära behov av tillsynsbesök, vilket kan medföra en avgift.

Mer information om vad som gäller för hygienisk verksamhet.

Anmälan skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller e-posta till miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Enheten för hälsa och omgivning

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se