Trafikanordningsplan - Ansökan, ej registrerade användare

En trafikanordningsplan (TA-plan) ska upprättas så fort ett arbete eller en markupplåtelse påverkar trafiken på något sätt. I begreppet trafik räknas följande in: gående, cyklande, kollektiv- och övrig trafik.

Observera att trafikanordningsplan måste ansökas 15 arbetsdagar innan den ska påbörjas. Handläggningstiden på 15 dagar räknas från den tidpunkt då ansökans bedöms som komplett. 

En ansökan med TA-plan ska:

  • innehålla en tydlig beskrivning av arbetsplatsen och dess planerade avstängningar/trafikanordningar
  • visa hur stor avstängningen är samt kvarvarande yta av gata och/eller gång- och cykelbana
  • innehålla en karta eller ritning med måttangivelser och referenspunkter till fastigheter eller gatukorsningar
  • ange utmärkningar och skyddsanordningar som kommer att användas
  • visa på hur trafikanterna kommer påverkas.

Om e-tjänsten

  • Du behöver inte vara registrerad användare för att använda denna e-tjänst.
  • Om du vill bli registrerad användare ska du kontakta Fastighets- och gatukontoret - du blir inte registrerad automatiskt genom att ansöka via tjänsten.
  • Som ej registrerad användare kan du inte komplettera ett ärenden eller lägga till dokument. För att göra det behöver du ta kontakt med en handläggare via mejl eller telefon.

Alla uppgifter som krävs, samt en skriftlig beskrivning av arbetet, lämnas direkt i ansökningsformuläret.

Mer information om TA-planer - vad som gäller och när de ska upprättas

Kontaktuppgifter

Fastighets- och gatukontoret

kundservice.fgk@malmo.se

020-34 45 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden

kundservice.fgk@malmo.se