Avgiftsreducering för dubbel bostadskostnad - Ansökan

För dig som flyttar in på särskilt boende och råkar ut för en dubbel boendekostnad. Här kan du ansöka om hjälp med avgifterna de första tre månaderna.

Vid inflyttning till särskilt boende kan avgiften jämkas i tre månader om:

  • Dubbel bostadskostnad uppstår.
  • Du är ensamstående.
  • Din förmögenhet överstiger inte 100 000 kr.
  • Du har ansökt om bostadstillägg.

Kompletterande uppgifter kan komma att krävas in. 

Ansökan om dubbla boendekostnader ska inkommit till kommunen senast inom två månader efter inflyttning på särskilt boende. Ansökningar som inkommit senare prövas inte

Mer information om avgifter inom vård och omsorg

Ansökan skickas till (ange område):

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Område Innerstaden/Norr/Söder/Väster/Öster
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

hvo@malmo.se

040-34 00 60

Personuppgiftsansvarig

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

hvo@malmo.se