Inkomst - Anmäl in dina uppgifter

Dina avgifter för vård och omsorg baseras på dina inkomster och vilka insatser du har. Om du vill avstå från att lämna in inkomstuppgifter så betalar du maxtaxa för din vård och omsorg.

Inkomstuppgifterna kan begäras in:

  • Om man är ny brukare.
  • På myndighetens begäran.
  • Om inkomster eller utgifter förändras.

Vid begäran ska inkomstuppgifterna vara skickade inom 14 dagar.

Mer information om avgifter för vård och omsorg

Inkomstförfrågan med bilagor skickas till (välj stadsområde):

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Område Innerstaden/Norr/Söder/Väster/Öster
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

hvo@malmo.se

040-34 00 60

Personuppgiftsansvarig

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

hvo@malmo.se