Stipendiet Kulturkraft - Ansökan och redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning

Stipendiet Kulturkraft är ett kulturstipendium för unga Malmöbor i åldern 18-30 år som vill genomföra kulturprojekt i mindre skala.

Ansökan ska göras minst 2 månader innan projektet ska genomföras. Du kan söka om antingen 10 000 kr eller 20 000 kr.

Vem kan söka stipendiet?

  • du som har nya idéer och vill ta initiativ till ett projekt inom konst, kultur och kreativt skapande
  • du som har större eller mindre erfarenhet inom kulturområdet
  • du som är folkbokförd i Malmö
  • du som är i åldern 18-30 år.

Du kan få stipendiet maximalt tre gånger. Tänk på att vi prioriterar nya initiativ och projektidéer.

Mer information om stipendiet och vilka ansökningar som prioriteras.

Du kan inte ansöka via en förening

Du kan inte ansöka om stipendiet genom en person i styrelsen eller en medlem. Du som ansöker om stipendiet ska vara den person som självständigt startar och genomför projektet. Du kan samarbeta med föreningar och organisationer men stipendiet ges inte till projekt som i praktiken drivs av en förening eller liknande. Föreningar har istället möjlighet att ansöka om projektstöd.

Bra att veta

Observera att systemet automatiskt loggar ut dig utan varning efter 30 minuters inaktivitet. Uppdatera sidan för att försäkra dig om att du fortfarande är inloggad. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en ansökan?

Om du har sparat en påbörjad ansökan i e-tjänsten hittar du den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Redovisning

Om du får beviljat stöd ska du redovisa ditt projekt ca en månad efter att projektet avslutats. Redovisningen gör du i denna e-tjänst. Instruktioner över hur du gör för att redovisa skickas ut i samband med besked om beviljat stöd i meddelandefunktionen på Mina sidor.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa