Malmö stads kulturstipendium för värdefulla insatser 2022 - Nominering

Personer och organisationer i Malmö kan nominera stipendiater till Malmö stads kulturstipendium för värdefulla insatser.

Stipendiet för 2022 ligger på 50 000 kr.

Du kan inte nominera dig själv som stipendiat.

Antalet nomineringar av samma person påverkar inte urvalet.

Vem kan bli nominerad?

  • Personen ska ha en tydlig anknytning till Malmö.

  • Personen ska under lång tid, genom ett framstående konstnärskap eller genom andra insatser, ha bidragit till att berika och utveckla Malmös kulturliv.

  • Personen kan endast tilldelas stipendiet en gång.

Mer information om stipendiet och vad som prioriteras.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt via telefon på 040-34 10 00.

Kontaktuppgifter

Enheten för kulturanalys och stöd

kulturstod@malmo.se

040-344850

Personuppgiftsansvarig

Malmö Kulturnämnd

kulturkansli@malmo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa