Malmö stads kulturstipendium för värdefulla insatser 2019 - Nominering

Personer och organisationer i Malmö kan nominera stipendiater till Malmö stads kulturstipendium för värdefulla insatser.

Stipendiet för 2019 ligger på 35 000 kr.

Du kan inte nominera dig själv som stipendiat. Antalet nomineringar påverkar inte urvalet.

Vem kan bli nominerad?

  • Personen ska ha en tydlig anknytning till Malmö.
  • Personen ska under lång tid, genom ett framstående konstnärskap eller genom andra insatser, ha bidragit till att berika och utveckla Malmös kulturliv.
  • Personen kan endast tilldelas stipendiet en gång.

Mer information om stipendiet och vad som prioriteras.

Kontaktuppgifter

Enheten för kulturanalys och stöd
kulturstod@malmo.se
040-344850

Personuppgiftsansvarig

Malmö Kulturnämnd
kulturkansli@malmo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa