Projektstöd för utvecklingsprojekt i Malmö - Redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning

För er som har fått beviljat projektstöd för utvecklingsprojekt

När ert projekt är avslutat ska ni skicka in en projektredovisning till Malmö stad. Projektredovisningen skickas in senast 2 månader efter projektet är genomfört. Tänk på att projektredovisningen tydligt ska knyta an till den projektbeskrivning ni skickade in i samband med er ansökan.

För er som fått den tidigare formen av projektstöd med beslut våren 2017 eller tidigare, redovisa via Projektstöd för publika kulturarrangemang i Malmö - Redovisning

Bra att veta

En del av redovisningen är den ekonomiska redovisningen. Vi har tagit fram en mall i excelformat som ni ska fylla i och sedan bifoga i e-tjänsten, den hittar ni under Hämta blanketter till höger eller under steg 5 Ekonomi.

För att ladda ner en PDF-översikt över redovisningen, klicka på Hämta blanketter. Denna PDF är endast ett arbetsdokument och kan inte användas för att redovisa.

Observera att systemet automatiskt loggar ut er efter 30 minuters inaktivitet. Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en redovisning?

Om ni har sparat en påbörjad redovisning i e-tjänsten hittar ni den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa