Byta grundskola - Ansökan

Du ska ansöka om skolbyte via vår e-tjänst eller blankett om ditt barn går i en kommunal skola i dag.

Du kan välja minst en och max sju kommunala skolor.

Om det finns plats på någon av de skolor du önskar byta till får du erbjudande om ny skola som du måste svara på inom en viss tid. Det är viktigt att du endast ansöker till skolor du hellre vill ha än den skola ditt barn går på nu.

Mer information om skolbyte i grundskolan och turordningen vid byte

Ansökan skickas till:

Centrala skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Centrala skolplaceringsenheten

skolplaceringsenheten.grf@malmo.se

040-34 90 80

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se