Bidrag till läromedel & skolmåltider (gymnasiala kurser) - Ansökan

Ett bidrag för dig som läser gymnasiala kurser på en folkhögskola.

  • För bidrag till hösttermin: ansök senast 15 december
  • För bidrag till vårtermin: ansök senast 15 juni

År 2018 är bidraget för skolmåltider 2900kr/termin och bidraget till läromedel är maximalt 1500kr/termin

Du kan få bidrag till läromedel och skolmåltider om du:

  • Är folkbokförd i Malmö stad.
  • Läser på gymnasial nivå på en folkhögskola.
  • Inte har ett slutbetyg/gymnasieexamen från gymnasieskolan.
  • Har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395)
  • Är under 20 år, bidrag kan beviljas till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Mer information om bidraget

Bifoga kvitto på inköpt litteratur i original eller ett intyg från skolan att det finns materialavgift (avgift för kopiering, material som delas ut på lektioner).

Ansökan skickas till:

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
gyvux@malmo.se
040-34 30 34

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
gyvux@malmo.se