Lägenhetsregister för flerbostadshus och specialbostäder - Ajourhållning

Blanketten används för att uppdatera lägenhetsregistret. Blanketten ska fyllas i och skickas till kommunen senast 1 månad efter att bostadshuset har färdigställts. Använd en blankett per adress. Om en blankett inte räcker använd flera blanketter som sammanfogas per adress.

Huset räknas som färdigt när lägenheterna är klara att tas i bruk. Om inflyttning skett i lägenheten innan alla byggnadsarbeten är klara anses huset vara färdigställt när inflyttningen sker. Lägenhetsnummer föreslås av fastighetsägaren och beslutas sedan av kommunen. Finns bara en lägenhet på adressen ska inte lägenhetsnummer sättas.

Frågor om lägenhetsnummer

  • Fastighetsägare vänder sig till kommunen sbk.lagenhetsregister@malmo.se (Malmö Stadsbyggnadskontor, Geodataenheten).
  • Boende vänder sig till fastighetsägaren.

Hur registrerar jag ett lägenhetsnummer

  • Fyll i blanketten ”Ajourhållning av lägenhetsregistret.

Kommunen kommer registrera lägenhetsnummer (i LINA) löpande inom 10 arbetsdagar från inkommen ansökan. Detta efter att byggnaden har erhållit status ”slutbesked”, och blivit fastställd som gällande.

Blanketten skickas till:

Stadsbyggnadskontoret
Stadsmätningsavdelningen, Geodataenheten
205 80 Malmö

Eller mailas till: sbk.sma@malmo.se

Kontaktuppgifter

Stadsbyggnadskontoret

sbk.lagenhetsregister@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se