Ej bygglovspliktig åtgärd - Teknisk anmälan

Om du inte behöver bygglov kan ditt projekt ändå kräva att du ska lämna in en teknisk anmälan. Det gör du enkelt via e-tjänsten Mittbygge eller via manuella blanketter. Anmälan måste vara underskriven av byggherren för att vara giltig.​

Ta reda på vad ditt projekt kräver - bygglov och/eller en teknisk anmälan

Till anmälan måste du bifoga:

  • Beskrivning av din åtgärd. 
  • Nödvändiga ritningar/systemskisser. 

För att underlätta stadsbyggnadsnämndens handläggning kan du även bifoga:

  • Förslag till kontrollplan
  • Utredningar gällande bland annat brandfrågor och grundförhållanden
  • Samtliga handlingar, även ritningar (A3-format), inlämnas i 1 omgång. 

Mer information om den tekniska anmälanprocessen

Ansök via e-tjänsten Mittbygge

På e-tjänsten Mittbygge kan du ansöka om olika typer av lov och göra teknisk anmälan. Du kan också följa ditt ärende under handläggningstiden. Alla handlingar som ska ingå i din ansökan skickas in via e-tjänsten. 

Ansök via e-post med manuella blanketter

Anmälningsblankett och övriga handlingar skickas till: sbk.nyansokan@malmo.se.

Tänk på att:

  • Ange fastighetsbeteckningen i e-postens ämnesrad.
  • Fyll i blanketten, skriv ut och underteckna den. Scanna därefter in den och skicka tillsammans med övriga handlingar.
  • Skicka in handlingarna som separata pdf-filer i originalstorlek. Ritningar kan även skickas in i dwg-format. Upplösningskvalitén ska vara minst 400 ppi. Ritningar måste ha en måttangivelse eller skalstock för att kunna granskas digitalt.
  • Namnge pdf/dwg-ritningsfilen så att den stämmer överens med innehållet. Till exempel: "A003_fasader.pdf".
  • Bifoga en handlingsförteckning över alla ritningar och övriga dokument som ingår i din ansökan.

Ansök via post 

Om du inte vill skicka in din ansökan digitalt så kan du skicka eller lämna in den till vår kunddisk. 

Ansökan med bilagor skickas då till:

Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Stadsbyggnadskontoret

sbk.nyansokan@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten