Bygglov, marklov, rivningslov - Ansökan

Du kan ansöka om bygglov, marklov och rivningslov via e-tjänst eller med ansökningsblanketter.

Ta reda på om din tänkta åtgärd kräver bygglov 

Mer information om vad du behöver skicka in

Ansök via e-tjänsten Mittbygge

På e-tjänsten Mittbygge kan du ansöka om olika typer av lov och göra teknisk anmälan. Du kan också följa ditt ärende under handläggningstiden. Alla handlingar som ska ingå i din ansökan skickas in via e-tjänsten. 

Ansök via e-post med manuella blanketter

Ansökan och övriga handlingar skickas till: sbk.nyansokan@malmo.se.

Tänk på att:

  • Ange fastighetsbeteckningen i e-postens ämnesrad.
  • Fyll i blanketten, skriv ut och underteckna den. Scanna därefter in den och skicka tillsammans med övriga handlingar.
  • Skicka in handlingarna som separata pdf-filer i originalstorlek. Ritningar kan även skickas in i dwg-format. Upplösningskvalitén ska vara minst 400 dpi. Ritningar måste ha en måttangivelse eller skalstock för att kunna granskas digitalt.
  • Namnge pdf/dwg-ritningsfilen så att den stämmer överens med innehållet. Till exempel: "A003_fasader.pdf".
  • Bifoga en handlingsförteckning över alla ritningar och övriga dokument som ingår i din ansökan.

Ansök via post

Om du inte vill skicka in din ansökan digitalt så kan du skicka eller lämna in den till vår kunddisk. 

Ansökan skickas till:

Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Stadsbyggnadskontoret

sbk.nyansokan@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten