Färdtjänst - Ansökan & medicinskt utlåtande

Du kan få färdtjänst om du på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att använda allmänna kommunikationer eller att förflytta dig på egen hand.

När du ansöker om färdtjänst ska du tillsammans med ansökningsblanketten bifoga ett medicinskt utlåtande från legitimerad sjukvårdspersonal. I det medicinska utlåtandet ska ditt funktionshinder utförligt beskrivas och hur det påverkar din förmåga att förflytta dig eller resa med kollektivtrafik.

Du som ansöker om färdtjänst blir i regel kallad till ett besök hos en färdtjänstutredare. När utredningen är klar får du ett beslut hemskickat.

Mer information om färdtjänst och förlängning av färdtjänsttillstånd

Ansökan och det medicinska utlåtandet skickas till:

Malmö stad
Serviceresor
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Serviceförvaltningen

fardtjanst@malmo.se

040-34 55 55

Personuppgiftsansvarig

Servicenämnden

serviceforvaltningen@malmo.se