Riksfärdtjänst - Ansökan & medicinskt utlåtande

Ansök om riksfärdtjänst för resa till en ort utanför Skåne. Riksfärdtjänst beviljas dig som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder har fördyrade resekostnader eller inte kan resa med tåg, flyg, båt på egen hand. 

Följande gäller:

  • Resan ska avse rekreation (vila, avkoppling), fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. 
  • Din skriftliga ansökan lämnar du in senast 20 arbetsdagar innan önskat avresedatum. Notera att ansökningstiden är längre än 20 arbetsdagar inför storhelger.
  • Riksfärdtjänsten kan inte beviljas om du ska resa till arbete, studier eller sjukvård eller om det är någon annan myndighet som står för din reskostnad. 
  • Vid behov kan läkarintyg begäras in.

Det vanligaste färdsättet som beviljas är tåg i andra klass med ledsagare. Kommunen har ingen skyldighet att anordna resan och du ansvarar själv för att anordna en ledsagare.

Mer information om riksfärdtjänst

Ansökan skickas till:

Malmö stad
Serviceresor
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Serviceförvaltningen

fardtjanst@malmo.se

040-34 55 55

Personuppgiftsansvarig

Servicenämnden

serviceforvaltningen@malmo.se