PCB-sanering - Inventeringsrapport & inventeringsprotokoll

Den här blanketten använder du när ni ska göra rapport och inventeringsprotokoll för PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer.

Du som fastighetsägare (gäller ej villaägare) är skyldig att inventera byggnader som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973. Rapportera resultatet till miljöförvaltningen så snart inventeringen är klar.

Följande gäller:

  • Bifoga analysprotokoll eller, om mjukfogar saknas*, fotografier som styrker dina uppgifter.
  • Bifoga åtgärdsplanen, om inventeringen visar att byggnaden innehåller saneringspliktig PCB.
  • Uppgifterna redovisas byggnadsvis.
  • Finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad.

/* Om mjukfogar inte finns i byggnaden, måste du bifoga fotografier för att styrka det. 
Mjukfogar kan finnas runt fönster eller i dilationsfogar.

Rapportera inventeringsresultatet även om det inte finns PCB.

Inventeringsarbetet kan beställas av en konsult med kompetens att inventera PCB.

Mer information om att sanera och inventera PCB

Rapport och inventeringsprotokoll skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

kemiindustri@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se