Skolskjuts i grundskolan - Ansökan och beslut

Elever i både kommunala och fristående skolor ska ansöka om skolskjuts via Malmös stads e-tjänst eller blankett. 

  • Ansökningsperioden för läsåret 2019/2020 börjar den 2 april och är nu öppen.
  • För att garanterat få besked om skolskjuts inför hösten ska du ansöka senast den 23 april.

Elever kan få skolskjuts på grund av:

  • lång väg till skolan
  • trafikförhållanden
  • funktionsnedsättning
  • annan särskild omständighet efter individuell bedömning

Mer information om vilka regler och avstånd som gäller för skolskjuts

Ansökan via e-tjänst
Om du ansöker via grundskolans tjänst behöver du e-legitimation.

Ansökan via blankett skickas till

Grundskoleförvaltningen
Skolplaceringsenheten
205 80 Malmö

Efter du skickat in ansökan via e-tjänst
Om du ansökt via vår e-tjänst (vårdnadshavarportalen) skickar vi ett mejl när ett beslut fattats och du kan logga in i e-tjänsten för att ta del av det.

Efter du skickat in ansökan via blankett
Om du ansökt om skolskjuts via blankett får du beslutet via post eller mejl.

Kontaktuppgifter

Skolplaceringsenheten

skolplaceringsenheten.grf@malmo.se

040-34 90 80

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se