Skolplats i grundskola för nyinflyttad - Ansökan

Är du nyinflyttad eller ska flytta till Malmö har du möjlighet att lämna önskemål om skolplats. Du kan ansökan antingen via blankett eller e-tjänst.

  • Du får välja max sju skolor.
  • Du kan bara ansöka till kommunala skolor.
  • Båda vårdnadshavarna måste godkänna ansökan i e-tjänsten för att den ska vara giltig.

Ansökan steg för steg

Tacka ja till erbjudande om plats.

Du ska inte använda e-tjänsten om du eller ditt barn har skyddad identitet eller ett tillfälligt personnummer. Ansök då via blanketten.

Om ditt barn inte är folkbokfört i Malmö behöver du i samband med din ansökan skicka in ett bostadskontrakt för att styrka den kommande folkbokföringsadressen. På kontraktet måste adressen och inflyttningsdatum framgå. Inflyttningsdatum måste vara under 2019. Skicka kopia på kontraktet, elevens namn och personnummer till den centrala skolplaceringsenheten, via e-post eller brev.

Ansökan skickas till:

Centrala skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Centrala skolplaceringsenheten

skolplaceringsenheten.grf@malmo.se

040-34 90 80

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se