Livsmedelsanläggning tidsbegränsad verksamhet - Anmälan

Livsmedelsverksamhet som ska vara tillfällig, i till exempel ett tidsbegränsat evenemang ska registreras hos miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningens avdelning för livsmedelskontroll behöver ha din anmälan senast två veckor innan evenemanget äger rum.

Miljöförvaltningen tar ut en registreringsavgift för att behandla din anmälan. Om brister i livsmedelshanteringen påträffas i samband med kontroll kan timdebitering tas ut.

Anmälan skickas eller lämnas till:

Miljöförvaltningen
Avdelningen för livsmedelskontroll
Bergsgatan 17
205 80 Malmö

eller e-posta den till livsmedel@malmo.se

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

miljo@malmo.se

040- 34 20 42

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se