God man/förvaltare för vuxna - Intresseanmälan

Här anmäler du intresse för att bli god man eller förvaltare för vuxna personer med särskilda behov.

Först när du fyllt i intresseanmälan och skickat in alla fem handlingar kommer du att kallas till en utbildningsträff.

Kompletterande handlingar som ska skickas in:

  1. Ett utdrag ur belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen. Observera att du inte får öppna kuvertet innan du skickar in det till Avdelningen för överförmyndarärenden!
  2. Ett registerutdrag från Kronofogdemyndigheten via e-post:  kronofogdemyndigheten@kronofogden.se.
  3. Intyg från socialtjänsten i kommunen du är folkbokförd i. Intyget ska visa att du inte har eller har haft någon insats. Om du bor i Malmö kan du ringa Malmö stads växel på 040-34 10 00 och be att bli kopplad till din socialtjänst.
  4. Bevis på att du fått godkänt resultat på ett särskilt webbtest. Du får tillgång till testet genom att köpa och läsa boken ”God man och förvaltare – en handbok” av Daniel Sjöstedt & Peter Sporrstedt, Studentlitteratur, Lund 2016. Spara kvittot för boken! Du får tillbaka utlägget om du blir bedömd som lämplig som god man/förvaltare när du i ditt första uppdrag har kommit in med den första redovisningen.
  5. 2 referenser från personer som du har professionell (alltså inte personlig eller familjemässig) kontakt med – till exempel chefer, kollegor, eller styrelsemedlemmar i föreningslivet – som intygar att du är lämplig som god man eller förvaltare. Ladda ner mallen Överförmyndarnämndens referensblankett. Du hittar den under Hämta blankett

Du kan välja mellan att antingen bifoga kompletterande handlingar i webbformuläret eller skicka in dem per post. 

Om du väljer att skicka in de kompletterande handlingarna via post måste de ha inkommit till överförmyndarnämnden inom två månader efter du skickat in din intresseanmälan.  Om inte handlingarna skickas in kommer överförmyndarnämnden att betrakta din intresseanmälan som återkallad. Skicka bilagorna till:

Avdelningen för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

När du skickat in en komplett intresseanmälan

Efter vi har mottagit din intresseanmälan och alla kompletterande handlingar kommer vi att kalla dig till en utbildningsträff, där du utbildas och testas i redovisning. Du kommer också att diskutera två fall och redovisa hur du som ställföreträdare skulle agera i olika situationer. Först efter utbildningsträffen bedömer överförmyndarnämnden om du är lämplig som god man eller förvaltare.Därefter kommer du att få besked om din anmälan godkänns eller inte.

Kontaktuppgifter

Överförmyndarenheten

registrera.overformyndarnamnden@malmo.se

040-34 36 08

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden

registrera.overformyndarnamnden@malmo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa