Höja förening till nivå 2 - Ansökan & aktivitetsschema

Ansök om att höja din förening till nivå 2 hos Malmö stads fritidsförvaltning:

 1. Innan ansökan – Läs om villkoren för att höja föreningen till nivå 2.
 2. När du uppfyller villkoren – boka in ett möte med Daniel på fritidsförvaltningen:

  E-post: daniel.bernardo-horlin@malmo.se
  Telefon: 0708-86 75 38
  Besöksadress: Henrik Smithsgatan 13, Malmö
   
 3. Till mötet ska du ha med dig:​
 • Ifylld blankett "Ansökan höja förening till nivå 2" – hittas under Hämta blanketter.
 • Ifylld blankett "Aktivitetsschema nivå 2" – hittas under Hämta blanketter.
 • Föreningens stadgar.
 • Protokoll från ett årsmöte – i protokollet ska det synas att resultat- och balansräkningen är godkänd, att revisionsberättelsen har lagts till handlingarna och att styrelsen beviljats ansvarsfrihet.
 • Medlemsregister med namn, adress, postnummer, ort och födelsedatum (6 siffror)
 • Föreningens bankgiro eller plusgiro (om er förening vill söka bidrag från fritidsförvaltningen).

Läs om förmåner och vilka bidrag ni kan söka när ni blivit registrerade på nivå 2.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter