Höja förening till nivå 2 - Ansökan & aktivitetsschema

Ansök om att höja din förening till nivå 2 hos Malmö stads fritidsförvaltning:

 1. Innan ansökan – Läs om villkoren för att höja föreningen till nivå 2.
 2. När du uppfyller villkoren – boka in ett möte med Daniel på fritidsförvaltningen:

  E-post: daniel.bernardo-horlin@malmo.se
  Telefon: 0708-86 75 38
  Besöksadress: Henrik Smithsgatan 13, Malmö
   
 3. Till mötet ska du ha med dig:​
 • Ifylld blankett "Ansökan höja förening till nivå 2" – hittas under Hämta blanketter.
 • Ifylld blankett "Aktivitetsschema nivå 2" – hittas under Hämta blanketter.
 • Föreningens stadgar.
 • Protokoll från ett årsmöte – i protokollet ska det synas att resultat- och balansräkningen är godkänd, att revisionsberättelsen har lagts till handlingarna och att styrelsen beviljats ansvarsfrihet.
 • Medlemsregister med namn, adress, postnummer, ort och födelsedatum (6 siffror)
 • Föreningens bankgiro eller plusgiro (om er förening vill söka bidrag från fritidsförvaltningen).

Läs om förmåner och vilka bidrag ni kan söka när ni blivit registrerade på nivå 2.