Medborgarförslag - Lämna in förslag

Lämna in ett medborgarförslag för att påverka kommunpolitiken i frågor som är angelägna för dig​.

Du ska vara folkbokförd i Malmö kommun för att lämna in medborgarförslag, men du måste inte ha uppnått en viss ålder. Föreningar, företag och andra organisationer får inte lämna medborgarförslag.

Medborgarförslag: det här gäller

Skicka förslaget till en av Malmö stads nämnder

Ditt förslag ska vara skriftligt och du kan skicka in det antingen med vanlig post eller med e-post till den nämnd som har hand om det som förslaget handlar om.

Adresser till Malmö stads nämnder

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Respektive nämnd

malmostad@malmo.se