Malmönyckeln - Ansökan

Här kan du ansöka om Malmönyckeln – ett kort som ska underlätta för personer med funktionsnedsättningar att ta del av många olika fritidsaktiviteter i Malmö.

Du får ditt kort inom fyra veckor från det att du har skickat ansökan med brev.

Mer information om Malmönyckeln

För att skriva ut ett Malmönyckelkort till dig behövs:

  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Adress
  • Kopia av LSS-beslut

Ansökningsblanketten skickar du till:

Malmönyckeln
Habiliteringen
Bangatan 15
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Ulla Sundkvist

ulla.sundqvist@malmo.se

0708-63 63 98

Personuppgiftsansvarig

Funktionsstödsnämnden

fsf@malmo.se