Test: avtal detaljplaneprocess

Den här tjänsten kräver inloggning

Test för hur ett avtal skulle kunna formas i OEP där handläggare och Malmöbo skriver under i samma gränssnitt genom tvåpartsignering.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa