Borttagning av biocidfärg på båtar - Ansökan om bidrag

Ansökan ska skickas in senast fyra veckor innan planerat borttagande av biocidfärger från båtbotten.

Under perioden från den 1 juni till den 15 augusti behandlas inga ansökningar.

Förutsättningar för att få ansöka:

  • Båtar som stödet avser gäller fritidsbåtar.
  • Båtägare måste vara medlem i en båtklubb i Malmö kommun.
  • Du som ansöker ska vara privatperson, en juridisk person.
  • ​Båten måste ha hemmahamn i Malmö kommun.

Mer information om båtplatser och båttvätt.

Anmälan med bilagor skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller e-postas till miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Birgitta Gisby

birgitta.Gisby@malmo.se

040-342053

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se