Höja förening till nivå 3 - Ansökan & aktivitetsschema

Ansök om att höja din förening till nivå 3 hos Malmö stads fritidsförvaltning: 

 1. Innan ansökan – läs om villkoren för att höja föreningen till
  Nivå 3 – barn, unga, funktionsvariation eller Nivå 3 – verksamhet för äldre.
 2. När du uppfyller villkoren – boka in ett möte med Emma på fritidsförvaltningen:

  E-post: emma.sjogren@malmo.se
  Telefon: 040-34 03 83, 0733-82 73 44
  Besöksadress: Henrik Smithsgatan 13, Malmö
   
 3. Till mötet ska du ha med dig:​
 • Ifylld bankett "Ansökan höja förening till nivå 3 – barn, unga, funktionsnedsättning" eller "Ansökan höja förening till nivå 3 – verksamhet för äldre" – hittas under Hämta blanketter.
 • Ifylld blankett "Aktivitetsschema nivå 3" – hittas under Hämta blanketter.
 • Föreningens senaste resultat- och balansräkning.
 • Medlemsregister innehållande namn, adress, postnummer, ort och födelsedatum (6 siffror).
 • Protokoll från ett ordinarie årsmöte – i protokollet ska det synas att resultat- och balansräkningen är godkänd, att revisionsberättelsen har lagts till handlingarna och att styrelsen beviljats ansvarsfrihet.

Läs om förmåner och vilka bidrag ni kan söka när ni blivit registrerade på nivå 3.