Registrera organisation - Ansökan & aktivitetsschema

Ansök om att registrera din organisation hos Malmö stads fritidsförvaltning:

 1. Innan ansökan – Läs om villkoren för att bli registrerad som organisation.
 2. När du uppfyller villkoren – boka in ett möte med Demal på fritidsförvaltningen.

  E-post: demal.zetterman@malmo.se
  Telefon: 0709-61 89 55
  Besöksadress: Henrik Smithsgatan 13, Malmö
   
 3. Till mötet ska du ha med dig:
 • Ifylld blankett "Ansökan registrera organisation" – hittas under Hämta blanketter.
 • Ifylld blankett "Uppgifter till digitalt föreningsregister org" – hittas under Hämta blanketter.
 • Ifylld blankett "Aktivitetsschema organisation" – hittas under Hämta blanketter.
 • Organisationens stadgar.
 • Protokoll från mötet när organisationen bildades eller senaste underskrivna årsmötesprotokoll. I årsmötesprotokollet ska det framgå att resultat- och balansräkningen är godkänd, att revisionsberättelsen har lagt till handlingarna och att styrelsen beviljats ansvarsfrihet.
 • Organisationens bankgiro eller plusgiro (om ni vill söka bidrag från fritidsförvaltningen).
 • Föreningsregister (föreningarnas namn och kund-id-nummer hos fritidsförvaltningen).
 • Organisationens senaste resultat- och balansräkning.

Läs om förmåner och vilka bidrag ni kan söka när ni blivit registrerade som organisation.