Olycksfall - Skadeanmälan

Här kan du som är försäkrad med Malmö stads olycksfallsförsäkring göra en skadeanmälan om du har varit med om en olycka under en aktivitet anordnad av kommunen. 

Läs mer om Malmö stads olycksfallsförsäkring

Du är försäkrad med Malmö stads olycksfallsförsäkring om du

  • är elev i en av Malmös kommunala förskolor, grundskolor, gymnasieskolor eller grundläggande vuxenutbildningar

  • är under utbildning, vård, tillsyn, på praktik eller annan aktivitet som är arrangerad av kommunen

  • bor på ett gruppboende som är organiserat enligt LSS (lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade)

  • är barn/ungdom i familjehem eller hos kontaktfamilj.

Skadeanmälan ska skickas i original till

Protector Försäkring ASA
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Kontaktuppgifter

Protector Försäkring

skador@protectorforsakring.se

08-410 637 00